ЕТ „НИК-60 Недялко Колаксъзов” гр. Пловдив

Тел: +359894720412 , факс: +35932670526

Е-mail: contact@nik60.com 

Наща дъщерна компания е едина от най-големите производители на дъгова пъстърва в България. Разполага с три рибни стопанства, разположени в Родопите, чиито природни и климатични условия съчетани с чистите води обуславят отличното качество на отглежданата риба.

Първото ни стопанство, известно като „Сините ханчета“, се захранва от две реки и карстов извор. Състои се от басейни, риболюпилня и цех за преработка на риба (сертифициран и отговарящ на всички изисквания за износ в страни от ЕС и извън него). Второто стопанство е разположено на площ от 1400 дка в язовир Кричим и представлява съвременна садкова база. Третото рибовъдно стопанство е разположено в язозвир Въча и има същите модерни дезайн и структира. Благоприят климат, условия и специфични за региона качества на водите позволяват целогодишно успешно отглеждане на риба.

Фирмата ни разполага със собствен специализиран транспорт за пренос на жива и преработена риба.

Основни продукти:


Пъстърва – прясна под лед, чистена, замразена, пушена, филета и вакуум опаковка.

Преработка – скумрия, паламуд, лефер и други: замразени, пушени, веяни, oсолени /филета и котлети/.

Продуктова гама:

Пъстърва – дъгова
(нечистена)

Пъстърва – дъгова
(чистена)

Сьомгова Пъстърва (нечистена)

Филе от пъстърва – дъгова
(със кожа)

Топлопушено филе от пъстърва – дъгова
(без кожа)

Филе от сьомгова пъстърва
(без кожа)

Топлопушено филе от сьомгова пъстърва
(със кожа)

Студенопушено филе от сьомгова пъстърва
(със кожа)

Бизнес партньори:

Nik-60/fish partners
Nik-60/fish partners