ЕТ „НИК-60 Недялко Колаксъзов” гр. Пловдив

Тел: +359894720412 , факс: +35932670526

Е-mail: contact@nik60.com 

Фирмата е един от най-големите производители на дъгова пъстърва. Разполага с три рибни стопанства, разположени в Родопите, чиито природни и климатични условия и чистота на водите обуславят отличното качество на отглежданата риба.

Първото стопанство, „Сините ханчета“, се захранва от две реки и карстов извор. Състои се от басейни, риболюпилня и цех за преработка на риба – сертифициран и отговарящ на всички изисквания за износ в страни от ЕС и не само. Второто стопанство е разположено на площ от 1400 дка в яз. Кричим и представлява съвременна садкова база. Третото рибовъдно стопанство е разположено в яз. Въча и също представлява съвременна садкова база. Уникалните климатични условия и качества на водите, позволяват целогодишно отглеждане на риба.

Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт, за пренос на преработена, както и на жива риба.

Основни продукти: Пъстърва – прясна под лед, чистена, замразена, пушена, филета и вакуум опаковка. Преработка на скумрия, паламуд, лефер и други; замразени, пушени, веяни, oсолени; филета или котлети.

Наши партньори са:

Nik-60/fish partners
Nik-60/fish partners
Дъгова пъстърва
Пъстърва, филе - топлопушено