„НИК-60 ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ООД
ул. „Иларион Макариополски“ 64
гр. Пловдив, България

Булстат: BG825379808
МОЛ: Недялко Колаксъзов

„НИК-60 Недялко Колаксъзов“ ЕТ
ул. „Беласица“ 44
гр. Пловдив, България

Булстат: BG020461407
МОЛ: Недялко Колаксъзов
Ветер. рег. ном.: BG 2113003


Производствена база и  хладилни складове:

бул. „Кукленско шосе“ 47
Плодохранилище
Южна промишлена зона
4109 Пловдив, България

Тел.: +35932696107
Факс: +35932670526
Моб.: +359894720412

Е-поща: contact@nik60.com

Baza Nik-60