ЕТ „ НИК60 Недялко Колаксъзов” гр. Пловдив

Тел +35932696107 факс +35932670526 e-mail : office@nik60.com , www.nik60.com

Фирмата е един от най-големите производители на дъгова пъстърва. Тя разполага с две рибни стопанства, разположени в Родопите, чиито природни и климатични условия и чистота на водите, обуславят отличното качество на предлаганата от нея риба.

Първото стопанство „Сините ханчета” е разположено но 800 метра надморска височина, захранва се от две реки и карстов извор. Състои се от басейни, риболюпилня и цех за преработка – сертифициран по HASSP, отговарящ на всички изисквания за износ в страни от ЕС и не само. Второто стопанство е разположено на площ от 1400 дка в яз. Кричим, представляващо съвременна садкова база. Уникалните климатични условия и качества на водата там, позволяват целогодишно отглеждане на риба.

Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт, за пренос на преработена, както и на жива риба.

Основни продукти : Пъстърва – прясна под лед, чистена, замразена, пушена, филета и вакуум опаковка. Преработка на скумрия, паламуд, лефер и други, замразени , пушени, веяни, солени, филета и котлети.

NIK60 ltd Plovdiv , Bulgaria

Тel +35932696107 Fax +35932670526 e-mail : office@nik60.com , www.nik60.com

The company is one of the biggest producer of Rainbow trout in Bulgaria . NIK60 has two

fish farms , situated in Rhodope mountain, which clean nature, climate conditions and fresh water determines the excellent quality of the fish and the products, they offer.

The first farm “ Sinite hancheta” is located 800 m above sea level, fed by two rivers and a karst spring. Includes fish nursery, hatchery and fish processing factory. The company is HASSP certified, covering all the requirements for export in the European Union and other - non EU countries.

The second farm is situated in dam-lake “Krichim”, covering an area of over 1400 dca, using modern net-cages for the fish. The unique climate conditions and water qualities allow trout breeding – throughout the whole year.

The company has its own specialized transport for frozen and alive fish.

Basic products : trout , sacked and gutted, frozen, under ice, smoked, fillets, vacuum packed.

Processing of Mackerel, belted bonito, blue fish and many more, frozen, smoked, salted, fillets and cutlets.